SOCIETAD DA TIR VIAL SUMVITG 1977 -
Beinvegni als visitaders


 - 2018    →   davosa configuraziun:   ils  09  da schaner    2019   15:43//   

 

 

 

   Fa plascher che vus visiteis la pagina dalla societad da tir  Vial Sumvitg.

   Quella  pagina duei dar a vus la pusseivladad da dar

    in’egliada  tgei che  cuora enteifer nos’uniun.

   Jeu dun  tutta breigia da tener vus sil current pertuccont  acziuns  e resultats

   da nossa societad aschilunsch sco quei  ei a mi pusseivel.

   Per  caussas novas ni novitads quei che pertucca il  menschi da tir hai  adina 

   puspei in’ureglia aviarta.

   Tut quei  niev saveis tarmetter ami per   E-mail  lu vegn quei  pupplicau

   ella  pagina.

  

   Ed us bien  divertiment cun sfegliar la pagina dils  tiradurs/as  dalla 

   societad da tir Vial Sumvitg. 

 

   →  Vies  (Webmaster )  Eugen Giger            gengiger@bluewin.ch

 

 

 

Neu   -  Niev

 

Datum Text
   
26.01.2019

Tir d'unviern Cuera

   
   
   
   
   
21-22/ 06.2019 Tir Cantunal Schwyz 2019
   
08-09/ 08.2019 Tir Federal da Veterans 2019
   
   
   
09.01.2019 Da vender  .-.   Zu Verkaufen  "
   

 


Rangaziun annuala 2018Sie sind Besucher Nr.