SOCIETAD DA TIR VIAL SUMVITG 1977 -
2019-sesiun da tir


Sesiun da tir 2016 - 2017

      Societad da tir Vial Sumvitg  1977   

 


 

2019

 

Sesiun da tir

*************************************************************************************************************

Sesiun da tir 2019

 

Tirs rangaziun annuala Tirs  BSV - SSV Veterans BSVV Tiradurs Giuvens
       
   Tir Obligatori    Tir da gruppas  BSV   Veterans         Tiradurs giuvens
  Tir campester   Tir da gruppas  SSV   Tir da veterans  
  Tir Grischun    
  Tir Vancouver   Matchcup    
  Tir Surselva 1 Passa   Campiunadi Grischun    
  Tir Vial    

   Rangaziun annuala 

    District Surselva   
       
        Tir Cantunal               
  Tir da Campagna   OMM                    Tir Federal
  Tir da secziun   Standarts Surselva       X     Tir amicabel
  Tir da Plausch   Tirs ordlunder          X

 

Tir final 2019

Resultats

 

  Finals

 

*******************************************************************************************************

 

 Sesiun da tir 2018

 

Tirs rangaziun annuala Tirs  BSV - SSV Veterans BSVV Tiradurs Giuvens
       
   Tir Obligatori    Tir da gruppas  BSV   Veterans         Tiradurs giuvens
  Tir campester   Tir da gruppas  SSV   Tir da veterans  
  Tir Grischun    
  Tir Vancouver   Matchcup    
  Tir Surselva 1 Passa   Campiunadi Grischun    
  Tir Vial    

   Rangaziun annuala 

    District Surselva   
       
        Tir Cantunal               
  Tir da Campagna   OMM                    Tir Federal
  Tir da secziun   Standarts Surselva     Tir amicabel
  Tir da Plausch   Tirs ordlunder     

 

Tir final 2018

Resultats

 

  Finals

 

 

********************************************************************************************************************

 

- Sesiun da tir 2017

 

Tirs rangaziun annuala Tirs  BSV - SSV Veterans BSVV Tiradurs Giuvens
       
   Tir Obligatori    Tir da gruppas  BSV   Veterans         Tiradurs giuvens
  Tir campester   Tir da gruppas  SSV   Tir da veterans  
  Tir Grischun    
  Tir Vancouver   Matchcup    
  Tir Surselva 1 Passa   Campiunadi Grischun    
  Tir Vial    
Rangaziun annuala   District Surselva   
       
        Tir Cantunal               
  Tir da Campagna   OMM                    Tir Federal
  Tir da secziun   Standarts Surselva     Tir amicabel
  Tir da Plausch   Tirs ordlunder   Regurdientschas  2017   Finals

 

 


Sesiun da tir  -  2016

Tirs  rangaziun annuala Tirs   BSV - SSV Weterans  BSVV Tiradurs/as  giuvens
    TIR Obligatori     Tir da gruppas   BSV     VETERANS     TIRADURS GIUVENS
    TIR Campeter     Tir da gruppas   SSV     Tir da Veterans  
    TIR  Grischun     
    TIR   Vancouver     Matchup
    TIR Surselva 1 passa     Campiunadi Grischun
    TIR Vial        
    RANGAZIUN  ANNUALA    Tir final Plaun Petschen    DISTRICT  SURSELVA   
     TIR CANTUNAL
   Feldstich     OMM        TIR  FEDERAL
    Secziun     STANDARTS SURSELVA      TIR AMICABEL
    Tir da Plausch     TIRS  ORDLUNDER Jubileum Polyronic  2016      FINALS

 

 


          Agenda  2016

        

 

Home